402. Purkmistra a rady města Rokycan list přiznavací z jednoho faráře ve vsi Čížkově, z dvou mistrů, a z pěti pacholků ovčáckých, z nichž vedle snesení sněmovního 1. 1603 odvádějí berníkům krajským sbírku za termín sv. Vavřince r. 1603 v sumě 1 kopy 15 gr. m.

V ROKYCANECH, v sobotu po památce Stětí sv. Jana [30. srpna] 1603. — Zápis český v Knize přiznavací 1585—1619 fol. 152 v arch. města Rokycan.

Téhož dne odvedli Rokycanští berníkům krajským list přiznavací na sbírku z vlny, kteréž sešlo se za první termin sv. Vavřince 1603 ze 100 kamenů prodané vlny 3 kopy 30 gr. mís.

Zápis český tamtéž.
Přihlásit/registrovat se do ISP