403. Purkmistr a rada města Rakovníka odesílají berníkům krajským s listem přiznavacím berni domovní na splacení lidu válečnému podle usnesení sněmu 1. 1601, a sice za termin sv. Bartoloměje r. 1603 7 kop mís. z 21 poddaných usedlých.

V RAKOVNÍCE, v outerý po sv. Jiljí opatu [2. září] 1603. — Zápis český v kopiáři r. 1600—1609. v arch. města Rakovníka.

Téhož dne odvedli Rakovničtí berníkům krajským vedle usnesení sněmu 1. 1603 list přiznavací se sbírkou z 21 poddaných po 12 gr. míš., vybranou za termin sv. Bartoloměje 1603 v sumě 4 kop 12 gr.

Zápis český tamtéž.
Přihlásit/registrovat se do ISP