408. Komora česká vyzývá Kolínské, aby bez meškání zouplna odvedli zadršaný za několik let plat komorní, třebas byli zapůjčili císaři 1000 kop míš.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pátek den sv. Tobiáše [12. září] 1603. — Orig. česk. sub sectio VI. č. 127. v archivu města Kolína n. L.
Přihlásit/registrovat se do ISP