410. Komora česká Kolínským: na zprávu jejich o dosavadním výberčím posudného a groše dědičného, spolusousedu jich Zikmundu Dilelovi jinak Goffrojovi, poroučí jim, aby jmenovali komoře jiné dva ze spolusousedů svých, kteří by hodili se k tomu úřadu.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pondělí den sv. Nikomeda [15. září] 1603. — Český orig. sub séct. VI No. 126 v arch. města Kolína n. L.
Přihlásit/registrovat se do ISP