412. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští purkmistru a konšelům města Hradiště Hory Tábor: aby lc soudu zemskému svatojeronýmskému vyslali z prostředku svého osoby do měst Pražských, které by složily a od sebe odvedly sumu 1000 kop míš. reštantův na sbírky zemské, jih spoluobčan jich Pavel Zálužský zatím zemřelý složiti byl opominul.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pátek po památce sv. Jeronýma [3. října] 1608. — Zápis český v kvaternu č. 95 fol. P 13 menších desk zem. v Praze.
Přihlásit/registrovat se do ISP