414. Výtah z register berničných, dle nichž vedle usnesení sněmovního odvedeno berníku J. Oujezdskému od 37 sousedů Nového Města nad Metují za termín svatomatoušský r. 1603 berně domovní 45 kop 16 gr. 1 d., a od 59 osob na Horském předměstí 11 1/2 kop 6 gr. mís.

V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ, v neděli po sv. Františku [5. října] 1603. — Český orig. v arch. Nov. Města n. M.
Přihlásit/registrovat se do ISP