415. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští Janovi Hruškoví z Března na Peruci a Brodci, a Janovi Nepresiusovi, měštěnínu města Zátce, berníkům na r. 1596 v kraji Žateckém sněmem voleným: aby k soudu zemskému svato-jeronýmskému postavili se před soud zemský se všemi reštanty za nimi pozůstávajícími a spravili se toho, proč dle předešlých nařízení peníze takové již dávno nesložili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pondělí po památce sv. Františka [6. října] 1603. — Zápis český v deskách zemsk. mens. kvatern c. 95 fol. P. 14.

Téhož dne a v táž slova vyšla v téže příčině od nejvyšších úředníků a soudců zemských dvě psaní Jiříkovi starš. Vratislavovi z Mitrovic na Hamburcích a Jeřicích, jako již toliko samému na živu pozůstávajícímu berníku na r. 1596 v hraji Hradeckém sněmem volenému, a Janovi Pintovi Bukovanskému z Bukovan jakožto berníku kraje Prachenského sněmem na r. 1596 volenému již toliko samému v životě pozůstávajícímu.

Zápis český tamtéž.
Přihlásit/registrovat se do ISP