418. Purkmistr a rada města Rakovníka přiznávají se vedle usnesení sněmovních 1. 1602 a 1603 stálých, ze v mlýnech jejich nájemních, poplatních i sousedských nachází se 20 kol moučných a sladových, z nichž k terminu sv. Havla 1603, počítajíc po 45 gr. míš. z jednoho kola, odvésti přijde 15 kop míš.

V RAKOVNÍCE, ve čtvrtek dm sv. Havla opata [16. října] 1603. — Zápis česk. v kopiáři od r. 1600-9 v arch. města Rakovníka.

Téhož dne odvedli Rakovničtí berníkům krajským s listem přiznavacím 12 kop 30 gr. m. sbírky z 75 kamenů vlny, vybrané za termiti sv. Václava 1603.

Zápis český tamtéž.

Termin sv. Václava sbírky z 21 poddaných po 24 gr., 0 1 faráře 1 kopu, z 1 mistra 20 gr. a ze tří pacholků ovčáckých po 10 gr. v sumě 10 kop 14 gr. mís. byl téhož dne zaplacen.

Zápis český tamtéž.
Přihlásit/registrovat se do ISP