419. Purkmistr a rada města Rakovníka vedle usnesení sněmovního r. 1603 stalého posílají berníkům krajským s registry a s listem přiznavacím za termín sv. Havla 1603 sbírku z 89 věder vína po 15 gr. v sumě 22 kop 15 gr., z různých mas a sice: z 5 polských volů po 1 kopě 12 gr. 6 kop; ze 61 vola českého domácího po 1 kopě 61 kop; z 148 krav a jalovic po 22 gr. 31/2 d., 55 kop 30 gr.; z 98 telat po 12 gr. 19 kop 36 gr.; z 28 vepřů po 18 gr., 8 kop 24 gr.; z 446 skopcův, beranův a kozlův po 6 gr. 44 kop 36 gr.; z 806 ovec a jehňat po 4 gr. 31/2 d., 60 kop 22 gr. a z 39 pinet páleného, po 6 gr. z jedné pinty, 3 kopy 54 gr. vše míš.

V RAKOVNÍCE, v úterý ochtáb sv. Martina [18. listop.] 1603. — Zápis český v kopiáři od r. 1600—9 v arch. města Rakovníka.




Přihlásit/registrovat se do ISP