420. Purkmistr a rada města Chebu omlouvají se komoře české, která žádá, aby daň již o sv. Havle minulém splatnou bez odkladu zapravili, a uvádějí jako příčiny svého zpoždění chudobu obyvatelstva v městě i kraji, nedoplatky za šlechtou a že jim od úředníků markraběte zastaveny byly proti smlouvě 1. 1561 stvrzené a 1. 1589 obnovené platy z poddaných, kteří náleží k hradu a městu Chebu, ke špitálu tamtéž a ku kraji Chebskému. Přes to však že peníze sebrali a chtějí je odvésti do úřadu rentmistrského, když poslům jich bude císařský revers odevzdán a slíbená resoluce v příčině zrušení cla vydána. Prosí komoru českou za přímluvu, aby konečně po dlouhých vyjednáváních clo městu Chebu záhubné zrušeno bylo.

29. listopadu 1603. — Záp. něm. y kopiáři 39. č. 78 fol. 12 v arch. m. Chebu.
Přihlásit/registrovat se do ISP