421. Připiš purkmistra a rady města Chebu k rytířstvu a šlechtě kraje Chebského, kterým je vyzývá, aby se zřetelem k upomínání české komory ve dvou dnech zaplatili svoji náležitost k berní, která již o sv. Havle splatná byla. Na témž listu prohlašují Jiří Wolf z Brandtu, Jošt Krištof z Zedtwicz a Kašpar z Wirsperku na Wíldštejně, že svou povinnou částku složiti chtějí; Jiří Wolf z Brandtu však nechce dále býti výběrčím šlechty Chebské.

V CHEBU, 30. [20.] listopadu 1603. — Orig. něm. v arch. m. Chebu. Skříň A II. svaz. 18.




Přihlásit/registrovat se do ISP