425. Císař Rudolf II. Johanne Hrzanové z Sulevic poroučí, aby ihned dopisem se ospravedlnila z obvinění, že na gruntech svých sbory pikhartské držeti dopouští.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v sobotu den sv. Lucie [13. prosince] 1608. — Konc. v arch. místodrž. král. Česk. v Praze. R. 109—15.

Rudolf etc. Nábožná nám milá. Zpraveni býti ráčíme, že na gruntech tvých v městě Votici i jinde zbory a schůze pikhartské aneb bratrské držeti dopouštíš. Což pokudž tak jest, neráčíme s osobou tvou spokojeni býti, že proti tak tuhým a přístným našim i slavných předkuov našich mandátuom a zapověděni toho se dopouštěti smíš. A protož chtíce toho jistotu věděti, poroučetiť ráčíme, aby se toho ihned před námi skrze psaní tvé spravila.

Dán na hradě našem Pražském, v sobotu den sv. Lucie 1. 1603.
Přihlásit/registrovat se do ISP