429. Císař Rudolf II. rozepisuje sněm obecní a nařizuje všem třem stavům království Českého, aby v úterý dne 10. února 1604 do Prahy se sjeli a na zejtří ve středu ráno k předložení sněmovnímu na hradě Pražském na paláci najíti se dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v středu den sv. Sylvestra [31. prosince] 1603. — Zápis český v rukop. č. 1083 "Sněmovní knihy 4", fol. 270 y arch. města Prahy.
Přihlásit/registrovat se do ISP