430. Šepmistři, rada i všecka obec na Horách Kutnách vedle usnesení sněmovního z r. 1601 činí při znání k posudnému za tři kvartály od sv. Filipa a Jakuba 1603 do sv. Tri králův 1604; svařili v pivovaře Loreckém pod Kankem 33 vary piva bílého, s nichž na prodej vystavili 462 věrtele a na posudném vybrali 46 kop 12 gr. č., kteroužto sumu s listem přiznavacím odsílají výběr čímu kraje Čáslavského.

NA HORÁCH KUTNÁCH, v sobotu po památce sv. Tří králův [10. ledna] 1604. — Zápis česk. v kopiáři z r. 1601;" 1613 v arch. města Hory Kutné.
Přihlásit/registrovat se do ISP