432. Purkmistr a rada města Rakovníka přiznávají se vedle usnesení sněmovního k třetímu kvartálu posudného od sv. Havla 1603 do sv. Tří králů 1604; vystaveno na prodej bylo 941/2 věrtel piva bílého a 2075 v. ječného, z nhhè vybrána po 6 gr. z věrtele počítajíc suma, 216 kop 57 gr. č.; peníz takový i s registri odvozují vyběrčímu posudného v kraji Rakovnickém Janu Hendrychovi Prolhoferovi z Purkersdorfu.

V RAKOVNÍCE, v sobotu po sv. Šťastným [17. ledna] 1604. — Zápis český v kopiáři 1600-1609 v arch. města Rakovníka.
Přihlásit/registrovat se do ISP