434. Purkmistr a rada města Chebu vyzývají rytířstvo a šlechtu kraje Chebského, hrozíce jim exekucí a zabavením statků, aby k svolené kontribucí, na kterouž o sv. Havle r. 1603 jako první lhůta 3250 zlatých odvedeno bylo a nyní k sv. Jiří tolikéž má se odvésti, podíl svůj, jejž přes časté upomínání neodvedli, jakož i nyní splatný ve čtyřech nedělích zapravili.

28. (18.) ledna 1604. — Německý zápis v kopiáři 39 č. 78 fol. 68 v arch. města Chebu.
Přihlásit/registrovat se do ISP