435. Císař Rudolf II. dává všem třem stavům království Českého, panskému, rytířskému i městskému revers, že berně a pomoci od nich na sněme obecném 1. 1601 svolené nemají býti na újmu jich privilejím, svobodám a výsadám.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v outerý po památce panny Marie Hromnic [3. února] 1604. — Orig. perg. v arch. zemsk. král. Česk.

Téhož dne a v táž slova vydán od císaře Rudolfa II. všem třem stavům království Českého revers na berně a pomoci na sněme obecném I. 1602 svolené.

Orig. perg. ibid.

Téhož dne a týmiž slovy zavázal se císař Rudolf II. stavům reversem na svolení sněmovní s r. 1603.

Orig. perg. ibid.

Téhož dne a v táž slova vydal císař Rudolf II revers všem třem stavům království Českého na berně a pomoci svolené na sněmu 1. 1583.

Orig. perg. ibid.
Přihlásit/registrovat se do ISP