448. Stavové shromáždění na sněme přijímají Jonáše Pausta z Libštátu za obyvatele království Českého.

26. února 1604. — Zápis v kvaternu "Relaci zlatý 1602-1606 č. 51 fo). E 5 b" v arch. zem. král. Česk.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království tohoto Českého na sněmu obecným, kterýž držán byl na hradě Pražském léta tisícího šestistýho čtvrtého v středu po svaté Školastice a zavřín téhož léta v outerej po památce Stolování svatého Petra, na milostivou přímluvu JMCské jakožto krále Českého a snažnou žádost Jonáše Pausta z Libštátu a přímluvy mnohé za obyvatele království tohoto Českého přijíti jsou ráčili etc.

Relatorové na to byli jsou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Adama z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyššího komorníka království Českého a JMCské rady, Volfa Novohradského z Kolovrat na Lnářlch, Vintrberce a Vopalce, nejvyššího sudího království Českého a JMCské rady, Jana z Klenového n z Janovic na Žinkovech a Žitíně, nejvyššího písaře království českého a JMCské rady, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Jaroslava ze Vchynic a z Tetova a na Krakovci, místokomorníka království českého, Zachariáše Káby z Rybňan, místosudí království Českého, Bohuslava z Michalovic a na Rvenicích, místopísaře království Českého, Jana Karla Voračického z Paběnic, JMti králové úředníka při dskách zemských, Adama Ryzmberského z Janovic, úředníka podkomořího při dskách zemských, Jindřicha Chanovského z Dlouhé Vsi, písaře menších desk zemských: Kryštof z Lobkovic na Pátku a Divících, JMti císaře Římského rada, nejstarší komorník, nejvyšší hofmistr a kammermejster království Českého, Zdeněk z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší kancléř království Českého, JMCské rada, Matouš Děpolt z Lobkovic a na Strakonicích, JMCské rada a nejvyšší mistr převorství království Českého, Bohuslav Felix Hasišteinský z Lobkovic na Mladém Boleslave a Krulichu, JMCskó rada, Jan Václav z Lobkovic na Běrunicích a Veltrubech JMCské rada a hejtman Starého města Pražského, Ferdinand Šlik hrabě z Pasounu a z Lokte, JMCské rada nad apelacími [sic], z pánův; Purkhart Točník z Křimic na Prostiboři a Křimicích, podkomoří království Českého, JMCské rada, Václav Budovec z Budova a na Hradišti, JMCské rada, Václav Mitrovský z Nemysle, Zigmund Sluzský z Chlumu a na Tuchoměřicích, Jan Sluzský z Chlumu a na Klecanech z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP