450. Stavové Čeští shromáždění na sněme přijímají Jana Oldřicha Šoblocha s Lindavy sa obyvatele království Českého.

26. února 1604. — Zápis v kvaternu čís. 51. "Relací zlatý 1602—1606. fol. E 9" v arch. zem král. Česk.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z mést, všickni tři stavové království českého na sněmu obecným, kterýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto tisícího šestistýho čtvrtého v středu po svaté Školastice a zavřín téhož léta v outerej po památce Stolování svatého Petra, na milostivou přímluvu JMCské jakožto krále Českého a snažnou žádost jeho a přímluvy mnohé za obyvatele království tohoto českého Jana Voldřicha Šoblocha z Lindavy, JMCské radu nad počty při puchalteriji komory v království Českém, přijíti jsou ráčili etc.

Relatorové na to byli jsou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Adama z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyššího komorníka království Českého, JMCské rady, Volfa Novohradského z Kolovrat, na Lnářích, Vintrberce a Opalce, nejvyššího sudího království Českého, JMCské rady, Jana z Klenového a z Janovic, na Žinkovech a Žitíně, nejvyššího písaře království českého, JMCské rady, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Jaroslava ze Vchynic a z Tetova a na Krakovci, místokomorníka království Českého, Zachariáše Káby z Rybňan, místosudího království Českého, Bohuslava z Michalovic, místopísaře království Českého, Jana Karla Voračického z Paběnic, JíMti králové úředníka při dskách zemských, Adama Ryzmberského z Janovic, úředníka podkomořího království českého při dskách zemských, Jindřicha Chanovského z Dlouhé Vsi, písaře menších desk zemských: Kryštof z Lobkovic na Pátku a Divících, JMCské rada, nejstarší komorník, nejvyšší hofmistr a kammermejster království Českého, Zdeněk z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší kancléř království Českého, Teobald Švihovský z Ryzmberka a z Švihová a na Horažďovicích, JMCské rada, Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic na Mladém Boleslavi, Kosmonosích a Krulichu, JMCské rada, Jan Václav z Lobkovic a na Veltrubích, JMCské rada a hejtman Starého města Pražského, Ján Zbyněk Zajíc z Hazmburku na Budyni a Mšeném, JMCské rada, nejvyšší a dědičný truksas a kuchmistr království českého, z pánuov; Purkhart Točník z Křimic na Prostiboři a Křimicích, podkomoří království Českého, JMCské rada, Hendrych Kapoun z Svojkova a na BěroniČkách, JMCské rada, Ctibor Tiburcí Žďárský ze Žďáru a na Kladně, JMCské rada a hejtman Menšího města Pražského, Jiřík Gerštorf z Gerštorfu a na Cholticích, JMCské rada, Diviš Černín z Chudenic a na Nedrahovicích, JMCské truksas, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP