SNĚMY ČESKÉ


OD LÉTA 1526 AŽ PO NAŠI DOBU.

 

VYDÁVÁ

KRÁLOVSKY ČESKÝ ARCHIV ZEMSKÝ.

X.

1600-1604.


V PRAZE.

NÁKLADEM VÝBORU ZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO. — TISKEM DRA EDV. GRÉGRA.

1900.

Díl X. "Sněmů českých" obsahuje léta 1600 až 1604. V bohatém počtu listin pětiletého toho období jsou některé, jež podávají zvláště důležité zprávy pro historii českou na začátku XVII. století. Z akt jednajících o nástupci trůnu po císaři Rudolfovi II. a jiných nábožnských dovídáme se, jaké byly dosud neznámé příčiny císařského mandátu z r. 1602, jaké jeho následky na sněmu l. 1603. Listiny takové mají význam státoprávní pro dějiny české, pro stát, dům Rakouský, osvětlují přátelství vévody Bavorského Maxmiliana k dynastům Habsburským i smýšlení některých vynikajících pánů českých. Úvody předeslané každému roku všechno vysvětlují a ukazují, jak osudným začínalo býti pro Čechy století XVII.

Redakci českého textu jakož i dozor na celé dílo měl na péči a úvody sepsal zemský archivář František Dvorský, německý, latinský text obstaral p. Julius Pažout, vlašský pak a sestavení obsahu, rejstříků p. Ign. Kollmann, adjunkti při archivu zemském.
Přihlásit/registrovat se do ISP