2.

V Praze, 23. prosince 1604.Cís. Rudolf II. všem stavům království Českého pro pilné potřeby, nejen království Českého a zemí k němu příslušejících, ale i všeho křesťanstva se dotýkající, rozepisuje sněm obecní v království Českém na hrad Pražský na pátek po památce Hromnic, jinak 4. února, i poroučí jim, aby se ve čtvrtek před tím na noc do Prahy sjeli a hned v pátek ráno k předložení sněmovnímu na hradě Pražském na paláci dali najíti. "Dán na hradě našem Pražském ve čtvrtek po sv. Tomáši l. b. 1604..."

Souč. opis český v arch. m. Prahy v rkpe. č. 112 (dříve 1083) fol. 318. Podepsáni: Rudolf; Sdenco Ad. Poppi de Lobkovic, s. r. Bohemiae cancellarius; Ad mandatum etc. Jindřich z Písnice, Jan Menzl.
Přihlásit/registrovat se do ISP