13.

22. ledna 1605.Bartoloměj Němčanský, biskup Jednoty bratrské, [Br. Bartoloměj Němčanský z Uherského Brodu (+ 1609) byl od r. 1599 členem úzké rady, od r. 1601 biskupem jednoty; srov. Jireček, Rukověť' k dějinám literatury české II., 1876, str. 49.] Janu Jakubovi Grynaeovi, profesoru theologie na universitě Heidelberské, [Jan Jakub Grynaeus (+ 1617), předák jihoněmeckých kalvinistů, známý svými styky s Žerotínem, Budovcem a jinými členy Jednoty. Viz o něm Weiss, Johann Jakob Grynaeus (Basler Biographien, I.) Basilej 1900; srov. Glücklich, O cestě za korrespondencí V. Budovce str. 47.] o úmyslu domáhati se na budoucím sněmě svobody náboženské.

Z originálu v univ. knihovně Basilejské celý list vydal Glücklich, O cestě za korrespondencí Václava Budovce z Budova (Věstník České Akademie XIV., 1905) str. 66-8.

.... Comitia Pragensia ad 4. febr. dieta nos expectamus et magna cum contentione cani disquirinuis oportunitatem, qua ab imperatore nostro libera religionis exercitia impetremus, quemad


modum Silesiae status et ordines iam impetrarunt. Vos vestris nos iuvate precibus, ut secundis rebus nostris optime affici possitis et congaudere nobiscum, Domino etiam summas persolvere grates...
Přihlásit/registrovat se do ISP