15.

1. února 1605.Cís. Rudolf II. stavům království Českého do sněmu: aby urozeného Štěpána Carretto (Karetta), hraběte z Milesimo, cís. mundšenka, i s jeho dědici pro věrné služby, jak od předků jeho, tak od něho samého císaři činěné, přijali za obyvatele království Českého. "V outerý sv. panny Brigidy l. 1605."

Souč. opis v arch. místodrž. v Praze, sv. 114: Missiven vom J. 1605, fol. 24, č. 1. Za opisem tím následuje zápis: "Idem do stavu panského aby přijat byl. Nevyšlo."
Přihlásit/registrovat se do ISP