24.

V Praze, 7. února 1605.Bavorský agent Vilém Bodenius vév. Maximilianovi Bavorskému: někteří čeští páni, v jichž čele prý je p. Volf z Kolovrat, chtějí si při tomto sněmě stěžovati do vévody Bavorského, že škodí solnému obchodu při českých hranicích; sněm se začal 4. února; císař žádá rozličně pomoci, Čechové chtějí, aby plukovníci a hejtmane vojska od nich svoleného byli bráni z nich, ale nebudou jich asi míti dostatek.

Orig. ve všeob. říš. arch. v Mnichově: Fürstensachen de ao. 1605, tom 39, pars II., fol. 90.

.... Benebens deute E. Dt. ich in undertenigsten vertrauen an, das etliche behemische herrn (drunder her Wolff von Kolowrath als itziger obrister landrichter [Volf Novohradský z Kolovrat, syn Janův, byl v l. 1599 - 1602 dvorským, v I. 1603-8 zemským sudím; prodav r. 1573 rodinný statek Nový hrad u Loun, získal v pozdějších letech postupně Lnáře u Blatné (ok. r. 1577), Opálku u Strážova v Klatovsku (po r. 1595), Vimberk (r. 1601) a Drslavice u Prachatic (r. 1603). Zemřel 1609.] das haubt sein soll) sich bei diesem landtag zum höchsten beschweren wollen, welchergestalt (irem angeben nach) E. Dt. die behemische gräniz mit dem salzwesen beschweren, geben auch für, das viel salz mit reverendo verfaulet, eher man ein solches umb ein pillichen pfennig hingibt, man sezt auch hinzue, das in kurzem die gränizer uber 300.000 fl. r. schaden gelitten, si auch keine contribution meher reichen können, wan inen nit derogestalt geholfen werde; und hat diss angerägtes von Kolowraths vetter mir ad partem angezeigt, zweifelsohn aus sonderbarer anstiftung des landrichters. [Viz v úvodě. Dodatkem upozorňuji zde na list biskupa Pasovského Urbana k říšskému sněmu z 6. pros. 1597, otištěný u Stieve, Briefe und Acten zur Gesch. des 30j. Krieges IV., str. 473-477, který obsahuje velmi zajímavé zprávy o česko-bavorském obchodu solním. Dovídáme se tu také, že nový most přes Dunaj u Vilshofen v Bavořích, proti němuž vystoupil na českém sněmu v březnu 1596 p. Petr z Rožmberka, zřízen byl před 5 nebo 6 roky, tedy asi r. 1591-2.]

Von zeitung was vorhanden, gibt der beischluss. [Byly přiloženy k tomuto listu patrně nějaké "noviny".] Den 4. diss hat sich der behemische landtag angefangen, begert der keiser von inen 2000 archibusierreiter und 2 regiment kriecht, item 100.000 taler zue ablegung derer Nurnbergischen schulden, mher zue underhaltung 100 wägen des kriegswesens und dan 20.000 fl. zur befürderung der artolerei. Dagegen begern alberait die Behemben die obristen und capitain aus Behemben zue schicken und eligirn, trage aber sorge, es werden weinig verhanden sein. Welches etc. Dat. Prag den 7. februarii ao. 1605.

 

W. Bodenius.[Vilém Bodenius byl agentem Bavorského vévody při dvoře císařském v Praze od 1. července 1602 a setrval v tom postavení ještě dlouho po smrti cís. Rudolfa II.; viz o něm Stieve, Die Politik Baierns II., str. 7.]
Přihlásit/registrovat se do ISP