37.

V Praze, 18. února 1605.Stavové čeští na sněmě přijímají Jiříka Prentla za obyvatele království Českého.

Zápis souč. v zem. arch. král. Českého v kvaternu malého stavovského arch. č. 51: Relací zlatý 1602-6, fol. J 7 b.

V pátek po sv. Valentinu.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého, na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto 1605 v pátek po Hromicích a zavřín téhož léta v sobotu po svatém Valentinu, na milostivou přímluvu J. Mti. cís. jakožto krále Českého [Viz č. 32.] a snažnou žádost Jiříka Prantle, hamermistra na Dolejším a Hořejším Waltmrytu [za obyvatele království tohoto Českého] přijíti jsou ráčili... [Následující formule shoduje se s formuli otištěnou v č. 36. Originál českého přiznávacího listu, jejž vydal Jiřík "Prantl" 25. února 1605 (v pátek po památce sv. Matěje apoštola božího), s přivěšenou pečetí, na níž jméno vystavovatelovo zní "Georg Prändel", jest v zem. archivě.]

Relatorové na to jsou byli z téhož plného sněmu v přítomnosti nejv. úředníků zemských...., též v přítomnosti úředníků Pražských menších desk zemských.... [Jména obojích úředníků viz v č. 36.]: Kryštof z Lobkovic na Pátku a Divících, J. Mti. císaře Římského tejná rada, nejstarší komorník, nejvyšší hofmistr a kamrmejstr království Českého, Zdeněk z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší kancléř království Českého a J. Mti. cís. rada, Jan Jiří z Švamberka na Vorlíku a Ronšperce, nejvyšší sudí dvorský království Českého, J. Mti. cís. rada, Heřman z Říčan na Kosové hoře, Červené Staré Řečici a Novém Rychnově, J. Mti. cís. rada, Teobald Švihovský z Ryžmberka a z Švihová a na Horažďovicích, J. Mti. cís. rada a kráječ, Adam mladší z Valdštejna na Hrádku nad Sázavou a Lovosicích, J. Mti. cís. rada a komorník, Adam Havel z Lobkovic a na Duchcově, J. Mti. cís. rada, z pánův; Zigmund Služský z Chlumu a na Tuchoměřicích, Jan Běšín z Běšin, Ladislav Hozlaur z Hozlau a na Jablonný, Ladislav Vostrovec z Královic a na Proseči, z vladyk, z téhož sněmu k tomu vyslaní.
Přihlásit/registrovat se do ISP