44.

V Praze, 28. února 1605.Nuncius Ferrea stát. sekretáři papežskému kard. Aldobrandini: posílá výtah českého sněmovního snesení; bylo těž rozhodnuto reformovati zřízení zemské, kteréž příležitosti mohlo by se užíti k pokusu uvésti slav duchovní do sněmu neb aspoň odstraniti zlořád, že osoby duchovni jsou volány před soudy světské.

Duplikát originálu v arch. Vatik.: Borgh. III. 84 a, fol. 251 (recte 351) s nápisem: "Duplicata di lettera publica delli 28 di Febraro 1605."

.... Mando a V. Sgria. Illma. il sommario della dieta di questo regno [K listu nunciovu byl přiložen latinský obsah českého snesení sněmovního, zachovaný v arch. Vatik.: Borgh. III. 84 a, fol. 372.], la quale non solo è passata con quiete, come scrissi [Viz č. 41.], ma le presenti contributioni hanno ecceduto le passate. [Toto tvrzení není správné; srov. úvod.]

Hanno risoluto questi ministri del regno di riformare le loro constitutioni. [O rozhodnutí nejv. úředníka českých reformovati zřízení zemské není odjinud nic známo. Snad si tak nuncius vykládal sněmovní usnesení o srovnání práv městských se zřízením zemským, které ovšem toho smyslu nemělo. Přání, jež nuncius dále vyslovuje, aby stavu duchovnímu bylo přiznáno místo na sněmu, bylo uskutečněno teprve Obnoveným zřízením zemským r. 1627.] Gran congiuntura sarebbe, se il tempo ci concedesse a persuaderle a rimetter in dieta il stato ecclesiastico, cosa desiderata da alcuni di loro, ma pochi, ma non sarebbe poco poter levar qualche abuso nel chiamar ecclesiastici e monache istesse alii giuditii, che però tentarò potendosi ciò fare con honestissimo e piacevol pretesto.

Quel cavaliero etc. [Následuje ve zprávě nunciově zmínka o Adamu Havlovi z Lobkovic, který byl 23. července 1604 zabil hrabete Hannibala z Schönburga, maje ho v podezření, že jej podváděl s jeho manželkou Markétou rozenou z Molartu; srov. Svátek, Smrt hraběte Schönburga v Praze r. 1604 (Lumír XII., 1884, a znova v knize Svátkově Obrazy z kulturních dějin českých II., 1891). Nuncius píše: "Quel cavaliero chiamato Adam Popel cugnato delli Molart che amazzò un Francese, per la cui guistitia intercede il re di Francia, è stato rimesso alii giuditii delľ estate; credo che il rispetto delli Molart cugnati havrà giovato molto, non potendo questo cavaliero salvare la vita facilmente senza macchia delli cugnati."] Di Praga etc.

 
Přihlásit/registrovat se do ISP