63.

V Praze, 24. května 1605.Dvorská komora české komoře: aby podala dobré zdání o tom, co by se mělo stavům českým jménem císařovým předložiti "in cameralibus" na sněmu svolaném na začátek měsíce června. "Den 24. maii 1605"

Koncept něm. v arch. c. a k. spol. minist. financí ve Vídni: Böhmen 1605 Mai 24.
Přihlásit/registrovat se do ISP