64.

V Plzni, 27. května 1605.V radě král. města Plzně za přítomnosti starších obecních čteny mandáty strany rozepsání sněmu a vypravení lidu vojenského k mustruňku [Mandát na sněm viz pod č 56, o mandátech strany mustruňku viz v úvodě.]. Ke sněmu voleni M. Jan Kleo [z Roudné], písař radní [M. Šimon Plachý z Třebnice] a Matěj Khern ze starších obecních. [Srov. č. 14. Podle zápisu v Protocollum consulare 1604 - 1610, fol. 78 byla "relací od vyslaných k sněmu učiněna" 17. června před staršími obecními.]

Souč. zápis český v arch. města Plzně v rkpe. č. 21: Protocollum consiliare 1604 - 1610, fol. 76.
Přihlásit/registrovat se do ISP