97.

V Plzni, 12. srpna 1605.V radě města Plzně za přítomnosti starších obecních přečten mandát královský o rozepsání sněmu a za posla k sněmu tomu zvolen Šebestián Pechovský z Turnštejna a Palatinu [Podle zápisu v Protocollum consulare 1604 - 1610, fol. 91, byla 13. září 1605 v radě města Plzně "relací učiněna o sněmu, kterýž držán byl v outerý po sv. Bartoloměji."] "Feria VI. post Laurentii."

Zápis český v arch. m. Plzně v rkpe. č. 21: Protocollum consulare 1604 - 1610, fol. 84.
Přihlásit/registrovat se do ISP