108.

[V Praze], 30. srpna 1605.Cís. Rudolf II. stavům království Českého do sněmu: aby přijali Camilla Martinella pro jeho věrné, císaři až posavad prokázané služby za obyvatele království Českého a jemu to deskami zemskými zapsati dali. [Zda stavové této žádosti vyhověli, není známo. Zápisu o přijeti Martinellově za obyvatele ani jeho reversu k zemi není.] "V outerý po památce Stětí sv. Jana l. 1605."

Souč. opis v arch. místodrž. v Praze, sv. 114: Missiven vom J. 1605, fol. 181 č. 48.
Přihlásit/registrovat se do ISP