7. V Slaném 31. ledna 1605.

Slánská městská rada ukládá mistrům řemesla řeznického, kterak mají si vésti v zásobování města a v placení příslušných tureckých sbírek.

Orig. zápis v Acta curiae 1605-1613, fol. 7 p. v., rkp. č. 55 v městském archivu ve Slaném.

Feria 2a post Conversionis Pauli anno 1605.

Starší společnosti řeznické s mladšími mistry jsouce do rady povoláni, jest jim v paměti přivedeno, jaké se jim napomenutí při obnovování společnosti jich činí, avšak že se to od nich za hřbet klade. Masa co nejlehčejší že se bijí a jest-li co lepšího, že se lehké s lepším v jednostejné ceně prodává a na to, aby se lidem jak chudým tak bohatým spravedlivě dalo, že se na to špatný pozor od nich má.

Item zbírek že se od nich neušetřuje, ale málo jich vychází, odkudž i pan purkmistr, páni v nemalým nebezpečenství zůstávají... [Č. 7: Dávky z masa tehdy platné byly vyměřeny únorovým sněmem r. 1604 v odstavci "Sbírka z rozličných věcí"; srv. SČ. X. s. 553].
Přihlásit/registrovat se do ISP