11. V Rakovníce 9. března 1605.

Purkmistr a rada města Rakovníka navrhují na vyzvání České komory, které jim jménem královým učinila, za krajské berníky spolusousedy své Matěje Trubače a Víta Rathauského, jenž byl krajským berníkem již r. 1602. "Datum v městě Rakovníce v středu po neděli postní Reminiscere léta 1605."

Zápis čes. V ,Kopiáři od r. 1600'-[1609] v městském archivu v Rakovníce.
Přihlásit/registrovat se do ISP