14. V Praze 23. března 1605.

Dvorská komora vrací České komoře tři předložené koncepty a sice řád vybírání vinné dávky, dopis městům a vrchnostem a text přísahy výběrčích, žádajíc za změnu v povinnosti perkmistra a za ponechání dosavadní zvyklosti, pokud jde o víno k vlastní potřebě cís. dvořanů. O sbírce ze zlata a jiných takových předmětů se urychleně pracuje na základě dobrého zdání České komory. Pokud jde o volnou cestu do Bavor, připravuje se u cís. komorního soudu ve Špýru prohlášení rozsudku mezi Bavorskem a Pasovem. "Geben Prag den 23. Martii Anno 1605."

Koncept něm. v odděl. ,Böhmen 1605' ad Marti 23 v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu. In tergo: Cito-Cito-Cito zu schreiben.
Přihlásit/registrovat se do ISP