21. V Praze 28. dubna 1605.

Dvorská komora [České komoře], aby znovu požádala pana Kryštofa ze Sebuzína o dobré zdání.

Koncept v odděl. ,Böhmen ad 28. aprilis 1605' v archivu Dvorské komory, nyní Pražského hradu.

Der Röm. kais., auch zu Hungarn und Bohaimb. kuniglichen Mt unsers allergnedigsten herrn, (titl) herrn Christoph freyherrn von Sebusinl


[Č. 20: Kryštof Želinský ze Sebuzína, někdejší místokancléř českého království, byl tehdy nejv. mincmistrem; více o něm viz u J. Borovičky: "Pád Želinkého" v Čes. čas. hist. XXVIII. s. 277-304, kde jsou v pozn. na s. 282/3 také odkazy na geneálogickou a literárněhistorickou literaturu jeho se týkající] hiemit nochmaln freundlich zu ersuchen, das von höchstermelter Ihrer kais. Mt wegen noch unter dato 3. Januarii und 25. Marti negst-hin begerte guetachten den bewusten auf schlag von allerhand gulden und silbernen possamenten, geschmelz und andern dergleichen in behm. lantagsschluss specificirten wahren, weilen an fürderlicher würklicher forstellung Ihrer Mt dem kriegsund gemainem wesen nit wenig gelegen, unschwär zu befürdern. Actum Prag den 28. April anno 1605.
Přihlásit/registrovat se do ISP