22. V Plzni 29. dubna 1605.

Rada města Plzně jedná o sbírce z vín, sněmem svolené.

Zápis v ,Protocollum manuale 1604' fol. 69 p. v., archiv města Plzně.

Feria VI. post Misericordias domini.

Přečteno psaní J. Mti cís. na ustanovení dobrého řádu při vybírání zbírky z jednoho každého vědra sněmem obecním svolené a vydání povinnosti vejběrčím se vstahující.


Téhož dne povoláni a puštěni jsou do rady M. Kašpar Ladislav Stehlík [Č. 22: M. Kašpar Ladislav Stehlík z Čeňkova byl syn Bartoloměje, váženého měšťana plzeňského, nar. 1575, studoval na univ. v Ingolstadte, kde dosáhl hodnosti misterské ve svob. uměních. Do Plzně se vrátil až koncem XVI. stol. Vydával minuce a kalendáře, které dedikoval významným osobnostem, nečině rozdílu u víře, r. 1602 Petru Vokovi z Rožmberka, r. 1611 Vilémovi Slavatovi], David Litochleb a Mathiáš Bakalář a majíce sobě nadepsané milostivé J. Mti cís. pána našeho nejmilostivějšího poručení k přečtení, nařízeni jsou za vejběrčí k vybírání zbírek z vín sněmem svolených a poručeno jim, aby se tak, jakž takové poručení v sobě obsahuje, majíce je jako za instrukci, věrně chovali, vykonavše při tom povinnost tu, kderáž sem od J. Mti cís. odeslána jest.
Přihlásit/registrovat se do ISP