24. V Nepomuce 10. května 1605.

Purkmistr a konšelé města Nepomuka přiznávají podle usnesení sněmu z r. 1604 k sbírce na placení lidu válečného svých sedm lidí poddaných za termín sv. Václava r. 1604 v částce 2 kopy 48 gr. míš., které současně zasílají. "Jehož jest datum v městě Nepomuce v outerej po neděli Cantate léta 1605."

Pozdější kopie v odděl. F: Nepomuk v archivu Nár. musea v Praze.
Přihlásit/registrovat se do ISP