30. V Mělníce 31. května 1605.

Purkmistr a rada města Mělníka stavům českým na sněme shromážděným o přímluvu u krále, aby jim prominul novou sbírku z vína, totiž tržbu ze tří pint z každého vědra, kterou mu stavové na minulém sněmu svolili, "poněvadž my a chudá obec naše jiné živnosti v městě a při městě Mělníce nemáme kromě těžkých nákladův na viničky a z nich, když pán Bůh požehnati ráčí, oužitků vína..." Actum v městě Mělníce nad Labem v outerý svatodušní 31. Mai léta etc. 1605.

Orig. pap. poškozený v archivu Dvorské komory, nyní Pražského hradu, odděl. ,Böhmen Landtage 1604-1607'.
Přihlásit/registrovat se do ISP