33. V Praze 21. června 1605.

Nejvyšší úředníci království Českého nařizují královskému hofrychtéři Matesu Preklovi, aby napomínal krajské berníky k větší pilnosti, až nyní do krajů k obnovení úřadů konšelských vyjede. "Dán na hradě našem Pražském v outerej po sv. Vítu, mučedlníku božím léta 1605."

Koncept v archivu ministerstva vnitra v Praze, St. manip. S 15/10.
Přihlásit/registrovat se do ISP