35. V Praze 28. června 1605.

Nejvyšší bemíci království Českého kvitují starší přísežné práva střeleckého v Praze z 32 kop míš. domovní berně a z 57 kop 36 gr. míš. domovní sbírky na vojsko. "Kteréž datum na hradě Pražském v outerej po sv. Janu Křtiteli léta Páně šestnáctistého pátého."

Orig. pap. s 3 přitištěnými pečetěmi na částečně tištěném formuláři v archivu Národního musea v Praze, odděl. ,F. Praha - cechy - střelci'. In tergo ,per 89 kop 36 gr. míš'.
Přihlásit/registrovat se do ISP