37. V Praze 19. července 1605.

Královský revers rytířstvu a městům kraje Loketského na dobrovolnost loňského svolení 4000 zl. berní reluice, splatných o vánocích 1604 a o sv. Janu Křtiteli r. 1605. "Prag den 19. Julii a. 1605."

Zápis ve fragmentu register královské kanceláře fol. 450 v archivu země České v Praze.
Přihlásit/registrovat se do ISP