43. V Praze 7. září 1605.

Výběrčí král. posudného na Starém městě Pražském, Severýn Rudner, byl pověřen také sbírkou z dovážených vín a piv.

Zápis v ,Manual Starého města Pražského 1604-1605' v archivu hlavního města Prahy, rkp. č. 1288 fol. 416.
Přihlásit/registrovat se do ISP