46. V Žatci 16. září 1605.

Jan ml. Vysocký a Mikoláš Herkules, berníci kraje žateckého, všem obyvatelům kraje po poslu vzkazuß, aby všechny již prošlé termíny berní a sbírek předcházejícími sněmy svolených neprodleně jim zaplatili. "Pakli byste předce dáleji s odvedením nám téhož restu odkládati ráčili a odkládali, tehdy ihned po navrácení tohoto našeho vyslaného neobmeškáme k Vašim Mtem a vám se vypraviti a dle sněmovního vyměření listem obranným těch všech zadržalých zbírek i s škodami na to vzešlými na statcích V. Mtí a vašich postíhati a dobývati... Datum v Žatci v pátek den sv. Lidmily léta 1605."

Kopie v ,Kniha patentův z let 1598-1632' v archivu města Loun, rkp. 1 D 2, fol. 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP