53. V Litoměřicích 5.-7. října 1605.

Jednání v radě města Litoměřic o sbírce z vína a odvedení berní.

Zápis v zlomku městského manuálu litoměřického archivu Národního musea v Praze, odděl. ,F. Litoměřice ad 16. sept. 1605'.

Rada držaná v středu po sv. Jeronymu l. 1605.

Hejtmanům a desátníkům předměstským poručeno, aby to ihned v jednom každém desátku nařídili a sousedům i také podruhům v známost uvedli, kdokoliv co vína jmíti bude, aby toho neprodával dotud, dokudžby v poznamenání nepřišlo.

Item branným i mostným poručeno, aby v branách vína popisovali jak v sudích tak i v voznicích, žádnému ničehéhož toho nepřehlídajíc pod skutečným trestáním.


Rada držaná v pátek po sv. Františku l. 1605.


Pánům Pražanům defensí podle sněmu starýho při sv. Trojici 600 kop

berně domovní za termín sv. Bartoloměje 600 kop

za termín sv. Mathouše podle sněmu nového 900 kpp

(defensí 600 kop a berně 300 kop)

item za termín sv. Havla defensí podle starého 600 kop

za termín Šimona Judy defensí 600 kop

berně půl 300 kpp

za termín sv. Mikuláše domovní berně 600 kop

Summa summarum 4200 kop
Přihlásit/registrovat se do ISP