58. V Mladé Boleslavi 25. října 1605.

Jan Fialka, měšťan mladoboleslavský, Janu Albrechtu Křineckému odpovídá na jeho dopis a žádá, protože ,registra ku počtu ještě zhotoveni dokonce nejsou', aby zamýšlenou cestu k České komoře odložil ,do pondělka anebo některého dne s neděle... Datum v městě Boleslavi Mladého [!] nad Jizerou v outerej den památný sv. Kryšpína léta 1605'.

Kopie v archivu ministerstva vnitra ,Stará manipulace S 15/10-IV'.
Přihlásit/registrovat se do ISP