59. V Mladé Boleslavi 26. října 1605.

Jan Fialka píše znovu Janu Albrechtu Křineckému, že nemůže zítřejšího dne do Prahy jeti, neboť k sestavení register musí zasednouti spolu s Petrem Červenkou, který peníze přijímal, a nově sděluje, že podle zpráv, jež do Ml. Boleslavi došly, president České komory není v Praze, nýbrž na svatebním veselí u svého bratra, nejv. komorníka království Českého. ,Datum v městě Boleslavi Mladého [!] nad Jizerou v středu po sv. Kry špínu léta 1605'.


[Č. 59: Snad na jeho druhé svatbě s hraběnkou Marií Maxmiliánou z Hohenzollern, k níž došlo podle Dobřenského genealogické sbírky r. 1605].

Kopie v archivu ministerstva vnitra ,Stará manipulace S 15/10-IV'.
Přihlásit/registrovat se do ISP