62. V Praze 4. listopadu 1605.

Panovník hejtmanům kraje Boleslavského, že ustanovuje je za komisaře ve při, kterou vede Adam z Bibrštejna a na Novém Stranově proti bývalému svému úředníku Izajáši Hyršovi, posavad nevyčtenému, že by od něho netoliko za třinácte let pořádného počtu, ale také berní a kontribucí od poddaných jeho děvinských vybraných nijakž dostati nemohl, aby jmenovali sobě některé pomocníky a s nimi společně tuto věc i nesprávný prodej dvoru ve vsi Ostrově, který pánům z Bibrštejna byl odcizen, aby to vše Izajáš Hyrš, bez všech dalších odkladův navrátil a ze všeho práv byl... Dán na hradě našem Pražském v pátek po Všech svatých léta 1605.

Kopie v archivu ministerstva vnitra v Praze ,Missiven' sv. 114, fol. 241.
Přihlásit/registrovat se do ISP