65. V Praze 14. listopadu 1605.

Panovník na prosbu Pražanů všech tří měst pražských prohlašuje, že usnesení sněmu českého, učiněné 19. února běžného roku, ačkoliv dává mu právo vybírati dávku z každého vína, domácího i přespolního, které se Praze načne, nemá rušiti, zejména vzhledem k veliké letošní úrodě vína v Praze, staré právo Pražanů, privilegiemi pojištěné, totiž že v době "od časů vína zbírání až do Svátostí" cizí vína do Prahy nesmějí býti dovážena. Tím, že pražská vína dráže ji se čepují než jiná, jako mělnická nebo litoměřická, vzniká větší zisk také na sbírce, takže ani sněmovnímu snesení se v tom žádného zkrácení nestane. O zajištění svých starých práv i tohoto rozhodnutí mají Pražané pracovati spolu se správcem královského úřadu perkmistrského, Tomášem Blemrem z Častolovic. "Dán na hradě našem Pražském v pondělí po sv. Martinu rytíři léta tisícího šestistého pátého a království našich římského třicátého prvního, uherského třicátého čtvrtého a českého XXXH."

Orig. pap., archiv hlav. města Prahy č. 43. List vystaven jest z kanceláře České komory a nese podpisy Jiřího ze Šternberka, presidenta Čes. komory, nejvyššího mincmistra Kryštofa Želinského ze Sebuzína a sekretáře komory J. Peldřimovského. In,tergo: Poctivým opatrným purkmistrům a konšelům Starého, Nového a Menšího měst našich Pražských, věrným našim milým. Alia manu: Z komory resolucí J. Mti cís. strany zápovědi uvozování sem do měst pražských vín hostinských, čteno v úřadě šestipanském feria 3. post Sapientiae 1605 [20. XII.].
Přihlásit/registrovat se do ISP