75. V Praze 25. dubna 1606.

Dvorská komora České komoře o návrh na jmenování osob, které král podle sněmovního usnesení může tistanoviti do nejvyššího úřadu bern^čného, aby měly vědomost o příjmech a vydáních z české berně.

Koncept v archivu Dvorské komory, nyní v archivu Pražského hradu, oddělení ,Böhmen 1606 Aprilis 25.' Datační formule byla připsána jinou rukou.

Der Röm. kais., auch zu Hungarn und Behaimb kgl. Mt, unsers allergneďigisten herm, verordnete camerpresident und rät des künigreichs Böhaimb haben sich zu erindem, solches aber ob beiverwartem verteutschten artici aus jüngstem behaimbischen landtagsschlues mit mehrenn zu sehen, wasmassen Ire Mt den dbristen steuereinnembern iro dero


[Č. 75: Bylo by možno čísti také ,drei', ale znění sněmovních článků tomu odporuje, neboť podle nich dovolovalo se panovníkovi jmenovati jen jednu nebo dvě osoby] verordnete personen aus der behemischen nation, welche umb die einnamb und aussgaben der landtagscontribution Wissenschaft haben mügen, zu verordnen zuegelassen [Č. 75: O tom, kterak král nabyl tohoto práva, viz na s. 112 a 113; prvně stalo se tak r. 1596; srv. SČ. IX. 254. Také sněm r. 1606 nadal je] tímto právem; srv. SČ. XII. s. 201. O rozsahu působnosti těchto důvěrníků králových jest psáno na s. 115/6].

Dieweil dann solches Irer Mt noturft insonderheit also erfordert, als werden gedachte herren behemische camerpresident und rate nit allain auf taugliche qualificirte personen, welche hierzue zu gebrauchen sein möchten, zu gedenken und dieselben fürzuschlagen, sondern auch benebens die Verordnung zu tuen haben, damit zum fall es nit berait besehenen were, die notti der instruetion auf solche personen verf asst und alsdann auf die hof camer zur revidirung und ferner in aehtnembung der gebür den landtagsschluess gemäs gegeben werde, solches auch der notturft nach befürdern. Prag den 25. aprilis a. 1606.
Přihlásit/registrovat se do ISP