106. V Praze 25. dubna 1607.

Arcibiskup pražský Karel z Lamberka prosí krále, aby uložil České komoře, aby zastavila vymáhání berních nedoplatků, které zůstaly po jeho předchůdcích, zejména arcibiskupu Berkovi. Prag den 25 Aprilis Anno 1607.

Nevypravený originál v archivu arcibiskupském pražském Miscellanea 6. Podpis vlastnoruční rukou arcibiskupovou: Euer kaiserl. Mt allerundertänigister Caplan Carl, nominirter ertzbischof alda mp. Proč zůstal nevyexpedován není z vnějších známek patrno. Z obsahu bylo by lze souditi, že proto, že přikládal České komoře kompetenci, jíž tato neměla.
Přihlásit/registrovat se do ISP