107. V Slaném 4. května 1601.

Jednání před radou městskou.

Zápis v ,Acta curiae 1605-1613' rkp. č. 55, fol. 93. p. v. v městském archivu ve Slaném.

Feria sexta post Misericordias Domini anno 1607.

... Páni starší obecní žádali, aby bylo na nový šacuňk zasednuto. Dáno jim za odpověď: Když se od sněmu vyslaný vrátí, že tak chtějí učiniti. Osoby voleny k sněmu: pan primas pan Jindřich Arnošt a pro vyřizování některých věcí obecních k nim přidán Martin Maier. Pan Arnošt se nedostatkem vymlouval. Na jeho místo zvolen pan Šimon Okrašovský.
Přihlásit/registrovat se do ISP